Daar hebben wij een oplossing voor !!

  • Home /
  • Nieuws

Nieuws


Maatregelen rond het Corona virus

15 maart 2020

Zoals iedereen op dit moment hebben ook wij te maken met maatregelen rond het Corona virus. Vanuit Hoogenboom van Gink / Cloudstekker proberen wij hier op een pragmatische manier mee om te gaan waarbij de richtlijnen vanuit het RIVM en de overheid leidend zijn. De afgelopen jaren hebben wij voornamelijk geïnvesteerd in managementomgevingen waarmee wij onze oplossingen plaats- en tijdsonafhankelijk, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar kunnen bewaken en onderhouden. Dit alles vanuit de visie dat de ICT infrastructuur voor de meeste van onze klanten inmiddels als kritisch moet worden beschouwd als het gaat om de continuïteit van de bedrijfsvoering. De huidige ontwikkelingen omtrent het Corona virus voegt hier voor ons maar ook voor u als klant een nieuwe dimensie aan toe. Wij zullen er vanuit onze kant alles aan doen om te zorgen dat de continuïteit betreffende uw ICT dienstverlening gewaarborgd blijft. Concreet houdt dit voor u als klant in dat wij de volgende maatregelen hebben genomen:

  • Al onze technische specialisten werken vooralsnog tot 31 maart vanuit huis. Zowel qua (telefonische) bereikbaarheid als ondersteuning op afstand verandert er voor u als klant niets. Onze helpdesk en  telefooncentrale zijn dusdanig ingericht, dat alle werkzaamheden welke wij normaal op afstand uitvoeren vanuit elke locatie kunnen worden uitgevoerd. Tevens beschikken alle technisch specialisten in hun auto over een reservevoorraad van onze meest ingezette apparatuur.
  • Het bezoek op locatie door onze technische specialisten zal tot een minimum worden beperkt. De beslissing om al dan niet op locatie werkzaamheden te gaan verrichten, zal op basis van expertise genomen worden door de technisch specialist. Mocht u het niet eens zijn met deze beslissing, dan kunt u hierover contact opnemen met de directie van Hoogenboom van Gink / Cloudstekker op telefoonnummer 06-53994584.
  • Alle installaties welke niet direct noodzakelijk zijn en geen invloed hebben op de continuïteit van uw onderneming, zullen opnieuw worden gepland na 31 maart of op basis van de actuele situatie eerder of later. Wij nemen hierover contact met u op.  
  • Alle geplande- en nieuwe werkzaamheden welke op afstand kunnen plaats vinden gaan gewoon door.
  • Ons kantoor in Hellevoetsluis zal voor het afhalen van goederen alleen nog na telefonisch overleg en op afspraak worden geopend. U dient hierbij rekening te houden met het feit dat ook onze leveranciers te maken hebben met gevolgen betreffende het Corona virus en dat levertijden en voorraden kunnen verschillen ten opzichte van wat u van ons gewend bent. Wij verzoeken u dan ook alvorens u naar ons kantoor komt, vooraf telefonisch te overleggen met een van onze medewerkers betreffende de mogelijkheden en beschikbaarheid.
  • Alle overige afspraken zullen door de betreffende medewerker in overleg met u opnieuw worden gepland na 31 maart of op basis van de actuele situatie eerder of later. De desbetreffende medewerker neemt hierover contact met u op.
  • Bovenstaande maatregelen hebben betrekking op de medewerkers van Hoogenboom van Gink / Cloudstekker, voor een aantal van onze diensten zijn wij tevens afhankelijk van onderaannemers (KPN, T-mobile enz.). Indien van toepassing zullen wij de maatregelen betreffende het Corona virus door deze partijen respecteren. Mocht dit van invloed zijn op uw situatie dan zullen wij u hierover informeren.

Tot slot kunnen wij ons voorstellen dat de huidige situatie ook bij uw organisatie tijdelijk andere eisen stelt aan uw ICT omgeving. Daarom zullen wij – binnen onze mogelijkheden – kosteloos ondersteuning bieden als het gaat om bijvoorbeeld het thuis laten werken van medewerkers en het her-routeren van telefoonverkeer. Ook voor advies betreffende de mogelijkheden binnen uw organisatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wij vragen uw begrip voor de genomen maatregelen. We hebben te maken met een voor u en ons geheel nieuwe situatie waar we samen het hoofd aan moeten bieden. We hebben geen idee over de daadwerkelijke impact van alles wat op dit moment op ons afkomt en hebben het vertrouwen met deze maatregelen de continuïteit van onze dienstverlening richting onze klanten te kunnen garanderen. Mochten wij hierin de komende dagen door de actualiteit worden ingehaald, dan zullen wij u hierover direct informeren.

Met al uw overige vragen kunt u bellen met 0181-470000 of mailen naar support@cloudstekker.nl

< naar het nieuws overzicht
links rechts